HabiStat Spare Super Fast Blow Fuses, 3.15a

Op voorraad

Beschrijving

Bijna elke thermostaatstoring is te wijten aan een kortsluiting op de verwarming die de gevoelige triac van de thermostaat beschadigt.

Lampen van slechte kwaliteit die vaak op een bepaalde manier uitvallen, zijn de belangrijkste oorzaak van triac-storingen in dimthermostaten.

Vanwege de mogelijke schade die dit veroorzaakt, monteert HabiStat nu een patroonzekering om het circuit te beschermen tegen dergelijke verwarmingsstoringen.

Deze zekeringen zijn speciaal ontworpen om triacs te beschermen en alleen deze mogen worden gebruikt bij het vervangen van de bestaande triac-beveiligingspatroonzekering in de zijkant van de thermostaat.

Gebruik deze zekering van 3,15 ampère voor vereisten van meer dan 300 watt.


Let op deze zijn specifiek voor het vervangen van de patroonzekering en niet ter vervanging van de normale 3 ampère zekering die nog in de stekker te vinden is.

- Vervanging van de patroonzekering

- Vervang de normale zekering van 3 ampère niet